ПРАВЯТ ЛИ КОСМОНАВТИ В ОРБИТА СЕ*С? НА ШЕГА ИЛИ НА СЕРИОЗНО? Какъв е се*сът в космоса? Жена на борда на кораба е опасно! Слуховете за секс в орбита,