Близо 1 милион жени в България са жертва на насилие

Близо 1 милион жени в България са жертва на насилие
Близо 1 милион българки са жертва на домашно насилие. Според данни на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) за стотици жени у нас насилието е всекидневие.

Жертва на домашно насилие са и между 2 000 и 3 000 български деца годишно по данни на Национална мрежа за децата.
При поредния тежък случай на насилие над майка и дете се оказва, че координационният механзъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, не работи ефективно.
Съгласно механизма, в случай че сигнал за насилие е приет от някой от органите за закрила Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел за закрила на детето, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи, той е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от регистриране на сигнала, включително по телефон и факс.

Сигналът се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.
Той се проучва в рамките на 24 часа, след което отговорният социален работник свиква по телефон в най-кратък срок работна среща на мултидисциплинарен екип, който трябва да изработи план за действие.
Анализите на ДАЗД и АСП относно прилагането на Координационния механизъм показват, че само при приблизително една трета от случаите на насилие над деца е бил свикан координационният мултидисциплинарен екип.
Неправителствени организации за защита на децата и жертви на домашно насилие призовават да се постави акцент върху преследването след наложена ограничителна заповед по Закона за домашно насилие.

Според тях трябва всеки казус да бъде разглеждан индивидуално и да се търси отговорност не само от страна на пострадалите от домашно насилие родители, но да се чува и мнението на детето, което отказва контакт с родителя насилник.
Жертвите на домашно насилие в сравнение с други пострадали от същите по вид престъпления са в много по-уязвимо положение и много по застрашени от последващи посегателства с извършителя именно поради близостта си. Затова неправителствените организации искат България да ратифицира Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция), приета през 2011 г.
Източник: webcafe.bg

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Харесайте ни!